Protokoll möte 2015-09-19

Medlemsmöte lördag 2015-09-19

 

 

 

§1. Ordförande Yvonne Fredén förklarade mötet öppnat

 

§2. Till sekreterare valdes Karina Göthberg

 

§3. Till justerare valdes Lasse Bengtsson

 

§4. Kallelsen godkändes

 

§5. Dagordningen godkändes

 

§6. Ordförande har ordet

 

Bygglovlämnas först till föreningen för påskrift sedan skickar medlemmen själv in ansökan till byggnadsnämnden.

Staket får vara 110cm, om det sitter fast på huset 180 cm. Det får även vara 180 cm om det är 50 % luft. Vid frågor kontakta föreningens byggnadskommitté.

 

Tider för störande arbete under tiden från midsommar och till mitten av augusti.

Efter omröstning beslutades att allt störande arbete ska upphöra kl. 19

 

Sopsortering,var noga när ni sopsorterar. Vaktmästarna lägger mycket tid på att sortera det som ligger i fel kärl. Kartonger ska plattas till, matavfall i papperspåse som finns att hämta vid klubbhuset. Felsorterat avfall kostar mycket pengar.

 

Styrelsen har beslutat att köpa in en hjärtstartare,det finns en medlem som tar ansvar för den.

Vi ska undersöka det praktiska och inköpet sker först under nästa säsong.

 

Avtalet,efter förhandlingen i maj beslutades det att arrendenämnden ska fatta det slutgiltiga beslutet efter parternas yttrande.

Kommunen bestrider våra punkter och vår advokat ska lämna sitt yttrande och slutföra vår talan 24/9. Efter det kommer arrendenämndens beslut. Vi återkommer så fort vi fått det slutgiltiga beslutet.

 

Stenkistor blir förbjudna 2016-01-01 för köksavlopp. Man får ha dem kvar för stuprännor och utomhuskranar. Köksavlopp ska samlas upp i kärl och vattnas ut i trädgården.

 

Skötsel av koloniträdgården, det är fint på området men växtlighet utanför staketen ska klippas bort. Högre grenar från träd berörs inte.

 

Fotbollplanen, Tider beslutades till kl. 9,00 - 21,00

 

 

 

 

 

 

§7. Kassören har ordet

 

Föreningen har god ekonomi. Duscharna vid dansbanan renoverades billigare än beräknat, det sattes in duschkabiner och golvet renoverades. Många stugor har egen dusch och fler kommer sätta in när vi får bygga 50 kvadrat.

Fotbollsnätet blev billigare än beräknat.

 

§8. Ordet är fritt

 

Medlem påtalade att bilkörning i gångarna är 7 km/tim men de som cyklar gör det betydligt fortare. Föräldrar bör säga till barnen att inte köra racer i gångarna.

 

Äldre medlem anhåller om att helt slippa arbetsdagarna, inte heller betala för dem. Hon har haft stugan sen början och anser att hon borde bli helt befriad.

Styrelsen ska återkomma till medlemmen med svar.

 

Hemsidan är styrelsens forum.

Facebook är en sluten grupp för medlemmar i föreningen, alla medlemmar har inte facebook.

 

§9. Inga övriga frågor.

 

§10. Mötet avslutas