Protokoll Medlemsmöte 20160626

Medlemsmöte lördag 20160626

 

§1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§2. Lasse Bengtsson och Anette Rundberg valdes att justera protokollet tillika rösträknare.

 

§3. Kallelsen godkändes.

 

§4. Dagordningen godkändes.

 

§5. Ordförande har ordet:

Kör sakta i gångarna kör inte mer än nödvändigt.

Skräm inte hästarna i stallet. Kasta inte ut saker utanför området. Odlingslott vid fotbollsplanen får inte förstöras. Hjälps åt att hålla koll på området eftersom vi har haft en del incidenter på området. En stuga har haft inbrott, förmodligen dagtid. Uppmana barnen att inte kissa i häckarna.

 

§6. Stakethöjd. Enligt byggnormen får man ha 120 cm. Medlesmötet beslutade att stakethöjden ändras till 120.

 

§7. Skadegörelse på området. All skadegörelser kommer att polisanmälas, så att man kan få ut det på försäkringen.

 

§8. Fastställande av byggtider och aktiviteter på fotbollsplanen: 8.00-21.00 gäller alla dagar.

 

§9. Byggansökningar lämna först till styrelsen innan det skickas vidare till kommunen.

 

§10. Pottapottin finns kvar under sommaren sedan tar vi bort det. Pissoarerna låses. Styrelsen undersöker prisuppgifter och om det finns möjlighet att installera tvättmaskin i utrymmen där pissoarerna finns. Elkapaciteten måste utökas. Önskemål kom in om en torktumlare till i ordinarie tvättutrymme.

 

§11. Höga träd och info om ogräsmedel: Diskussion om hur höga träd vi får ha på området diskuterades. Styrelsen kontaktar banverket angående de höga träd utanför området som växer in över området. Inget ogräsmedel får användas ej salt eller ättika.

 

§12.ALLA måste hjälpas åt att stänga grindarna vid stängningstid.

 

§13. HD har skrivit om att vissa koloniområden ska tas bort i staden. Det gäller inte vårt område.

 

SAMO har inte kommit med svar på vår ansökan om ersättning för advokatkostnader.

 

§14. Kassören har ordet. Ekonomin är god.

 

§15. Ordet är fritt: Önskemål kom in om att sätta upp en spegel vid grind 3. Styrelsen kollar med vägverket igen vad som kan ändras vad gäller hastighet och skyltning utanför området.

 

Frågan om bilkörning i gångarna kom upp igen. Många kör alldeles för fort. Alla hjälps åt att påminna varandra om att hålla ner farten.

Styrelsen undersöker möjligheten att markera parkeringsplatserna.

 

Husbilar, husvagnar och gästers bilar parkerar vid grind 1.

 

§16. Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Vid protokollet                                                              Justeringsman

 

 

 

Jenny Wallin                                             Lasse Bengtsson                 Anette Rundberg