Betalning för arbetsdagar 2018

Mail om betalnig för ej utförda arbetsdagar ska ha gått ut med betalningsanvisningar.

 

Betalning sker till pg 472676-6

Märk med stugnummer

 

Vid frågor kontakta styresen va epost kolonienighet@gmail.com