Renovering

Hela annexet vid dansbanan, dvs duschar och toaletter, stängs från och med fredag 26/4.

Det skall fräschas upp.

Ni som har möjlighet att hjälpa till med rivning och kanske även har tillgång till släpkärra för bortförsel av rivningsmaterial anmäler sig till bygg-gruppen.

 

/styrelsen