Obetalda arbetsdagar

PÅMINNELSE!

Det är fortfarande flera som ännu inte betalat för sina ogjorda arbetsdagar.

Titta i skräpposten om mailet med fakturan ligger där!

Vänligen betala snarast!

 

/styrelsen