Protokoll från medlemsmötet 2013-08-24

Medlemsmöte lördag 20130824

 

§1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§2. Jenny Wallin valdes till sekreterare.

 

§3. Lars Lindström valdes att justera protokollet.

 

§4. Dagordningen godkändes.

 

§5. Ordförande har ordet:

 

Under sommaren har det vistats mycket folk på området vilket har inneburit viss förslitning, men allt har skötts på ett föredömligt sätt. Uppmana era gäster att göra rent efter sig på toaletter och i duschar. Vår städerska utför sina sysslor på ett bra sätt. Det är trevligt om alla hälsar på varandra på området, detta är även något som vi kan uppmana våra gäster att göra. Bilkörningen har minskat och det önskar vi till nästa år med.

 

Kommunen har skickat två skrivelser till oss att de tänker gå in och ändra i vårt avtal inför nästa år. Vi vet inte vad för ändring det är de vill göra. Kanske kan det vara så att vi inte kommer att få sälja till andra utanför kommunen. Vår förening vill jobba för att vårt avtal ska vara oförändrat. Yvonne och Kristina kommer att kontakta politiker när det blir aktuellt, detta gör vi i samarbete med Furet. Styrelsen kommer att använda juridiskt hjälp. Information kommer att finnas på vår hemsida om hur det går.

 

Investeringar: Traktorgaraget har byggts upp. Stort tack till alla som har hjälpt till med arbetet med Hill som arbetsledare! Taket måste läggas och målning bör ske innan området stänger för säsongen.

 

Inköp av kärror sker nästa år. Två kärror vid parkeringen vid grind 1 och en vid grind 3.

Nästa år kommer nät att sättas upp vid fotbollsplanen.

 

Duschrummen kommer att göras om under hösten.

 

Parkeringen har under vissa tillfällen varit full. Vid skyfall i förra veckan forsade vattnet ner på parkeringen. Vi ser över dräneringen på parkeringen för att undvika översvämning. Förslag om att dela av parkeringen så att det finns en specifik plats att ställa motorcyklar. Förslag kom om att sätta upp en skylt om att parkera mellan stolparna vid grind 3. Förslag kom upp om att kalka parkeringsplatserna under högsäsong.

 

Grindarnas öppettider: Från 15/8 måndag-torsdag är grindarna låsta. Under helgerna gäller följande tider: fredagar16.00-20.00, lördagar 07.00-20.00 och söndagar 07.00-18.00.Vi hjälps åt att se till att grindarna är låsta de tider vi har bestämt.

 

Diskussion fördes om att ta bort grisarna uppe vid grind 3. Under arbetsdagen söndag 25/8 tar vi bort grisarna på försök.

 

§6. Ekonomin är god. Vi kommer att hålla budgeten. Tolv stugor har sålts under säsongen.

 

§7. Ordet är fritt: Frågan lyftes om hur källsorteringen har fungerat. Under högsäsong har vissa kärl varit på gränsen till fulla. Tänk på att slänga skräpet på den rätta platsen.

 

Hemsidan: protokollen bör läggas ut på vår hemsida.

 

§8. Övriga frågor: Våra nuvarande vaktmästare kommer inte att fortsätta med sitt uppdrag från och med 2014. Frågan ställdes om det finns några som är intresserade av uppdraget. Förslag lämnas till styrelsen.

 

Ingemar tackade vaktmästarna och styrelsen med en applåd.

 

§9. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet Justeringsman

 

 

 

Jenny Wallin Lars Lindström