Arbetsdagar 2021

ARBETSDAGAR 2021

  • Lördag 10 april
  • Lördag 15 maj
  • Söndag 6 juni
  • Söndag 4 juli
  • Söndag 18 juli
  • Söndag 8 augusti
  • Lördag 28 augusti
  • Lördag 16 oktober

 

Tid för arbetsdagarna är kl. 9 - 12

Kratta

Nytt avtal klart

VÅRT AVTAL ÄR KLART!

Det gamla avtalet gäller i 10 år.

En succesiv höjning av arrendet från 4:- till 10:- om 6 år.

Mer info på årsstämman.

/styrelsen

Påminnelse

Det är många som ännu inte har betalat för ej utförda arbetsdager.

Dessa ska betalas omgående.

 

Kolla skräpposten, fakturan kanha hamnat där.

Glöm inte uppge stugnummer och namn

Information

Toaletten går att använda. Ingen belysning finns. Vatten finns att hämta längst in i högra hörnet.

 

Kättingen är ersatt med en förstärkt låsanordning.

 

Om du som medlem upptäcker att stängsel är uppklippt, finns material för lagning i den gröna boxen vid klubbhuset. Vi hjälps åt att sköta vårt område.

 

Tack på förhand!KÖR SAKTA!

SNÄLLA, beakta körhastighet gångfart!

Det är många barn i rörelse på området.

Gångfart,  det är saktare än man kan tro! Pröva!


 

 

 

Regler för bygge

 

OMRÅDESREGLER

För placering av byggnader

Koloniföreningen Enighet 2019

Huvudbyggnad

Fönster åt norr

-         Frostat glas

-         Stugor som inte har granne åt norr får ha vanliga fönster

Placering

-         4 meter från gång

-         2 meter från Å-gången

-         2 meter från granne

 

Förråd, Växthus och lekstuga

Placering

-         4meter från gång

-         2 meter från Å-gången

-         50 cm från granne

 

Om det är andra mått än ovan angivna så krävs intyg från grannar och styrelsens godkännande

I övrigt följer vi avtalsreglerna med kommunen

 

Staket ut mot gång

-         Höjd, max 120 cm

-         Färg, naturellt trä eller brunt i olika nyanser

 

Sociala medier

VI FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK!

 

Sluten grupp "Koloni Enighet, Gullvången"

Sök upp gruppen på facebook så släpper admin in er!

Å Facebook

Adress

Adress till stugområdet om ni t.ex vill få tidningen eftersänd under sommarmånaderna

Pålstorpsvägen 140
255 92 Helsingborg
Det är postlådan vid grind 2 (Posten kan ha svårt att hitta i bland)

Protokoll Medlemsmöte 20160626

Medlemsmöte lördag 20160626

 

§1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§2. Lasse Bengtsson och Anette Rundberg valdes att justera protokollet tillika rösträknare.

 

§3. Kallelsen godkändes.

 

§4. Dagordningen godkändes.

 

§5. Ordförande har ordet:

Kör sakta i gångarna kör inte mer än nödvändigt.

Skräm inte hästarna i stallet. Kasta inte ut saker utanför området. Odlingslott vid fotbollsplanen får inte förstöras. Hjälps åt att hålla koll på området eftersom vi har haft en del incidenter på området. En stuga har haft inbrott, förmodligen dagtid. Uppmana barnen att inte kissa i häckarna.

 

§6. Stakethöjd. Enligt byggnormen får man ha 120 cm. Medlesmötet beslutade att stakethöjden ändras till 120.

 

§7. Skadegörelse på området. All skadegörelser kommer att polisanmälas, så att man kan få ut det på försäkringen.

 

§8. Fastställande av byggtider och aktiviteter på fotbollsplanen: 8.00-21.00 gäller alla dagar.

 

§9. Byggansökningar lämna först till styrelsen innan det skickas vidare till kommunen.

 

§10. Pottapottin finns kvar under sommaren sedan tar vi bort det. Pissoarerna låses. Styrelsen undersöker prisuppgifter och om det finns möjlighet att installera tvättmaskin i utrymmen där pissoarerna finns. Elkapaciteten måste utökas. Önskemål kom in om en torktumlare till i ordinarie tvättutrymme.

 

§11. Höga träd och info om ogräsmedel: Diskussion om hur höga träd vi får ha på området diskuterades. Styrelsen kontaktar banverket angående de höga träd utanför området som växer in över området. Inget ogräsmedel får användas ej salt eller ättika.

 

§12.ALLA måste hjälpas åt att stänga grindarna vid stängningstid.

 

§13. HD har skrivit om att vissa koloniområden ska tas bort i staden. Det gäller inte vårt område.

 

SAMO har inte kommit med svar på vår ansökan om ersättning för advokatkostnader.

 

§14. Kassören har ordet. Ekonomin är god.

 

§15. Ordet är fritt: Önskemål kom in om att sätta upp en spegel vid grind 3. Styrelsen kollar med vägverket igen vad som kan ändras vad gäller hastighet och skyltning utanför området.

 

Frågan om bilkörning i gångarna kom upp igen. Många kör alldeles för fort. Alla hjälps åt att påminna varandra om att hålla ner farten.

Styrelsen undersöker möjligheten att markera parkeringsplatserna.

 

Husbilar, husvagnar och gästers bilar parkerar vid grind 1.

 

§16. Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Vid protokollet                                                              Justeringsman

 

 

 

Jenny Wallin                                             Lasse Bengtsson                 Anette Rundberg

 

Protokoll möte 2015-09-19

Medlemsmöte lördag 2015-09-19

 

 

 

§1. Ordförande Yvonne Fredén förklarade mötet öppnat

 

§2. Till sekreterare valdes Karina Göthberg

 

§3. Till justerare valdes Lasse Bengtsson

 

§4. Kallelsen godkändes

 

§5. Dagordningen godkändes

 

§6. Ordförande har ordet

 

Bygglovlämnas först till föreningen för påskrift sedan skickar medlemmen själv in ansökan till byggnadsnämnden.

Staket får vara 110cm, om det sitter fast på huset 180 cm. Det får även vara 180 cm om det är 50 % luft. Vid frågor kontakta föreningens byggnadskommitté.

 

Tider för störande arbete under tiden från midsommar och till mitten av augusti.

Efter omröstning beslutades att allt störande arbete ska upphöra kl. 19

 

Sopsortering,var noga när ni sopsorterar. Vaktmästarna lägger mycket tid på att sortera det som ligger i fel kärl. Kartonger ska plattas till, matavfall i papperspåse som finns att hämta vid klubbhuset. Felsorterat avfall kostar mycket pengar.

 

Styrelsen har beslutat att köpa in en hjärtstartare,det finns en medlem som tar ansvar för den.

Vi ska undersöka det praktiska och inköpet sker först under nästa säsong.

 

Avtalet,efter förhandlingen i maj beslutades det att arrendenämnden ska fatta det slutgiltiga beslutet efter parternas yttrande.

Kommunen bestrider våra punkter och vår advokat ska lämna sitt yttrande och slutföra vår talan 24/9. Efter det kommer arrendenämndens beslut. Vi återkommer så fort vi fått det slutgiltiga beslutet.

 

Stenkistor blir förbjudna 2016-01-01 för köksavlopp. Man får ha dem kvar för stuprännor och utomhuskranar. Köksavlopp ska samlas upp i kärl och vattnas ut i trädgården.

 

Skötsel av koloniträdgården, det är fint på området men växtlighet utanför staketen ska klippas bort. Högre grenar från träd berörs inte.

 

Fotbollplanen, Tider beslutades till kl. 9,00 - 21,00

 

 

 

 

 

 

§7. Kassören har ordet

 

Föreningen har god ekonomi. Duscharna vid dansbanan renoverades billigare än beräknat, det sattes in duschkabiner och golvet renoverades. Många stugor har egen dusch och fler kommer sätta in när vi får bygga 50 kvadrat.

Fotbollsnätet blev billigare än beräknat.

 

§8. Ordet är fritt

 

Medlem påtalade att bilkörning i gångarna är 7 km/tim men de som cyklar gör det betydligt fortare. Föräldrar bör säga till barnen att inte köra racer i gångarna.

 

Äldre medlem anhåller om att helt slippa arbetsdagarna, inte heller betala för dem. Hon har haft stugan sen början och anser att hon borde bli helt befriad.

Styrelsen ska återkomma till medlemmen med svar.

 

Hemsidan är styrelsens forum.

Facebook är en sluten grupp för medlemmar i föreningen, alla medlemmar har inte facebook.

 

§9. Inga övriga frågor.

 

§10. Mötet avslutas