Vattenöppning 2022

 

Vattenöppning

Lördag 2 april 2022 kl. 10,00

Stugans vattenventil i gången ska vara stängd

/styrelsen

 Åvattenkran

Årsmöte

Årsmöte

Lördag 7 maj 2022 kl.11,00

Utanför klubbstugan

Datum för årsmötet är preliminärt på grund av osäkerheten gällande Covid.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet, lördag 9 april.

/styrelsen

Årsmöte

Grindarna

Från och med nu är båda grindarna ok för in och utpassering.

Tänk på att man måste låsa gånggrinden vid grid 1 med nyckel vid passering

KÖR SAKTA!

SNÄLLA, beakta körhastighet gångfart!

Det är många barn i rörelse på området.

Gångfart,  det är saktare än man kan tro! Pröva!


 

 

 

Adress

Adress till stugområdet om ni t.ex vill få tidningen eftersänd under sommarmånaderna

Pålstorpsvägen 140
255 92 Helsingborg
Det är postlådan vid grind 2 (Posten kan ha svårt att hitta i bland)