Vattenstängning 2021

Vattenstängning 2021 

31 oktober kl 11.00

Åvattenkran

Arbetsdagar 2021

ARBETSDAGAR 2021

  • Lördag 10 april
  • Lördag 15 maj
  • Söndag 6 juni
  • Söndag 4 juli
  • Söndag 18 juli
  • Söndag 8 augusti
  • Lördag 28 augusti
  • Lördag 16 oktober

 

Tid för arbetsdagarna är kl. 9 - 12

Kratta

KÖR SAKTA!

SNÄLLA, beakta körhastighet gångfart!

Det är många barn i rörelse på området.

Gångfart,  det är saktare än man kan tro! Pröva!


 

 

 

Nytt avtal klart

VÅRT AVTAL ÄR KLART!

Det gamla avtalet gäller i 10 år.

En succesiv höjning av arrendet från 4:- till 10:- om 6 år.

Mer info på årsstämman.

/styrelsen

Adress

Adress till stugområdet om ni t.ex vill få tidningen eftersänd under sommarmånaderna

Pålstorpsvägen 140
255 92 Helsingborg
Det är postlådan vid grind 2 (Posten kan ha svårt att hitta i bland)

Protokoll från medlemsmötet 2014-08-10

§1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2. Jenny Wallin valdes till sekreterare.

§3. Lasse Bengtsson valdes att justera protokollet.

§4. Kallelsen godkändes.

§5. Dagordningen godkändes.

§6 Ordförande har ordet:

Information om avtalet ges. En advokat tittar på avtalet och styrelsen återkommer med information under hösten. Detta läggs ut på hemsidan.

Diskussion om tider på fotbollsplanen fördes. Det är viktigt att information kommer ut på hemsidan.

Ingen bilkörning i gångarna mellan 22.00-09.00.

Vagnar har köpts in, det finns två vagnar vid grind 1, ej till för trädgårdsavfall.

Det har varit mycket sopor under sommaren, det är viktigt att vi alla tänker på att källsortera ordentligt. Extra tömningar kostar föreningen mycket. Behov finns att ha ett till kärl för hårdplast.

Vaktmästarna sätter ut koner när det ska ske tömning av kontainer, dessa koner har tyvärr flyttats. Även lappar kommer att sättas upp.

Släpkärror ska stå vid grind 1, det finns ett utrymme uppe vid grind 3 där man även kan ställa släpkärrorna.

Arbetsdagarna har varit välbesökta och mycket har blivit gjort. Styrelsen har inte synat området, respektive medlem ser till att tomt och gång utanför lott sköts.

Under högsäsong har vi mycket besökare på området. Det är mycket viktigt att medlemmar informerar sina gäster om vilka regler som gäller. Gäster parkerar vid grind 1.

Toaletterna och duscharna har vid några tillfällen blivit mycket nersmutsade. Tänk på nästa som kommer, gör rent efter dig.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin stuga. Det är ok att låna ut stugan, men då ska man meddela grannar eller styrelsen.

Viktigt att informationen läggs ut på hemsidan och att alla medlemmar lämnar in sin mail så att vi kan skicka information via mail. www.kolonienighet.se

Tvättstugan används mycket. En ny tvättmaskin har köpts in under sommaren. Torktumlaren har gått sönder, den är inne för reparation. Ny köps in till våren under hösten sätts en begagnad torktumlare in, som skänkts av medlem. En tvättid åt gången sätts upp. Meddela gärna nästa person på listan när du är klar med tvätten. Det kostar 200:- per säsong att få använda tvättstugan, pengarna sätts in på föreningens konto.

Bevattning av gräsmattor får inte ske, att vattna rabatterna får göras efter 18.00.

Undvik bilkörning i gångarna. Det är ok att köra i gången längst upp.

Grindarnas öppettider: I september öppnas grindarna fredag 16.00 och låses söndag 18.00. Ändra informationstavlan på grindarna. Kättingar kommer att sätta på grindarna till hösten.

 

§7. Ekonomin är god. Vi har inte använt våra fonderade pengar. Vi kommer att hålla budgeten.

§8. Ordet är fritt: Önskemål om att få spela fotboll till 23.00 lades fram. Röstning genomfördes och majoriteten röstade att man får spela fotboll fram till 23.00 på helgerna.

Frågan ställdes varför det inte finns något nät vid fotbollsplanen. Det har skett skadegörelse av någon bil. Styrelsen kollar upp kostnad för nät och hur det ska sättas upp.

Papperskorg till fotbollsplanen sätts upp av vaktmästarna.

Frågan ställdes om boulebanorna används. Banorna får användas av alla medlemmar. Klot kommer att läggas i lådan där påsar för matavfall finns.

Trappan har fixats vid containern vid östra delen, den behöver även målas.

Föräldrar får gärna stämma av med sina barn om de har önskemål vad gäller att ordna exempelvis lekstugor o dyl på området.

Förslag om att bjuda in till popquiz lades fram.

Frågan ställdes om det finns någon som är intresserad av att ingå i en festkommitté.

Föreningen firar 50 år i detta år. Frågan ställdes om det finns några som kan tänka sig att arrangera ett jubileumsfirande.

Inne på området får det inte förekomma någon öppen eld.

§10. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet Justeringsman

 

 

Jenny Wallin Lasse Bengtsson