Styrelse och ansvarsområden

Nedan hittar ni information om årets styrelse och dess uppdrag.

Namn

Stuga

Uppdrag

 

Telefon

Kristina Jönsson

8

Ordförande

Ombud SAMO

070 542 26 26

Jenny Wallin

21

Vice ordförande

 

070 327 52 72

Anki Halper

4

Kassör

 

070-454 63 36

Karina Göthberg

6

Sekreterare

 

070 399 39 69

Lennart Andersson

17

Ledamot

 

070 650 20 90

Linda Hafström

127

Ledamot

 

070 776 39 20

Liselott Edvinsson

123

Ledamot

 

070 589 85 83

Krister Nilsson

37

Suppleant och vaktmästare

 

070-210 60 19

Anette Rundberg

10

Suppleant

 

073 514 04 08

Leif Lindman

109

Vaktmästare

 

070-75 66 284

Lennart Andersson

17

Vaktmästare

 

070-650 2090

 

 

 

Ann Britt Lindström

101

Stugvärd

 

073-058 99 69

Sofia Eksman

25

Valberedning

 

 

Ulrika Folkesson

130

Valberedning

 

 

Berit Larsson

18

Revisor

 

 

Christina Haraldsson

3

Revisor

 

 

Vacant

 

Revisorsuppleant

 

 

Henrik Ekstrand

118

Webbmaster

 

070 661 03 33