Styrelse och ansvarsområden

Nedan hittar ni information om årets styrelse och dess uppdrag.

Namn

Stuga

Uppdrag

 

Telefon

Kristina Jönsson

 

Ordförande

Ombud SAMO

070 542 26 26

Jenny Wallin

 

Vice ordförande

 

070 327 52 72

Anki Halper

 

Kassör

 

070-454 63 36

Karina Göthberg

 

Sekreterare

 

070 399 39 69

Lennart Andersson

 

Ledamot

 

070 650 20 90

Linda Hafström

 

Ledamot

 

070 776 39 20

Liselott Edvinsson

 

Ledamot

 

070 589 85 83

Krister Nilsson

 

Suppleant och vaktmästare

 

070-210 60 19

Anette Rundberg

 

Suppleant

 

073 514 04 08

Leif Lindman

 

Vaktmästare

 

070-75 66 284

Lennart Andersson

 

Vaktmästare

 

070-650 2090

 

 

 

Ann Britt Lindström

 

Stugvärd

 

073-058 99 69

Sofia Eksman

 

Valberedning

 

 

Ulrika Folkesson

 

Valberedning

 

 

Berit Larsson

 

Revisor

 

 

Christina Haraldsson

 

Revisor

 

 

Vacant

 

Revisorsuppleant

 

 

Henrik Ekstrand

 

Webbmaster

 

070 661 03 33