Ordning & Reda på Gullvången Enighet

Ordning och reda på Gullvången Enighet

 

 

För din och allas trivsel

 

För att alla skall kunna trivas tillsammans och njuta av sommaren på vårt härliga koloniområde finns vissa regler och förordningar som du bör känna till och rätta dig efter.

Vatten

VIKTIGT! Medlemmars enskilda vattenventiler i gångarna, som är kopplade med vattenledningen in till stugorna,måstevarastängdasenast15 mars. Stugägaren markerar upp på staketet vilken ventil som tillhör stugan. Exakt dag och tid när vattenöppningen sker meddelas på anslagstavlorna cirka 14 dagar före.

Varmvatten till duschar sätts på i samband med vattenöppningen och är på tills stängningen i oktober.OBS! Spar på varmvattnet så att det räcker till alla.

En toalett vid grind 1 är öppen under vintern.OBS! Rökning är ej tillåten på någon av områdets toaletter. För allas trevnad:Gör rent efter dig på toaletten.

Tvättmaskinen i klubbhuset är till för alla medlemmar. Du får endast teckna dig för ett pass åt gången, så att fler får möjlighet att tvätta.

 

Parkering och bilkörning

Det är ont om parkeringsplatser, tänk på att parkera så att flera bilar får plats. Vid vallen mot stallet kan två bilar stå efter varandra, så de stugor som har en bil kan i den mån det går stå på de andra platserna. Endast stugägare får parkera vid grind 3 en bil per stuga, gäster hänvisas till grind 1. Parkera snett mellan stolparna vid grind 3 så får fler bilar plats. Parkering i gångarna är inte tillåten.

Det är ej tillåtet att parkera båttrailer under högsäsong.

Husvagn/husbil max 3 övernattningar samt max 3 stycken husvagn/husbil på området samtidig under 1 juni t.o.m. 15 augusti. Maila föreningen för bokning.

Parkering i gångarna är förbjuden.

Bilkörning i gångarna är och har alltid varit ett problem på vårt område. Vår- och höst/vinter när gångarna är våta och mjuka efter regn/tjällossning är det direkt olämpligt att köra in i området. All gångbeläggning körs ner i marken och kvar har vi leriga våta gångar. Det kostar oss mycket pengar att lägga på ny singel.  Använd ditt goda omdöme. Använd kärror vid stora parkeringen för transport istället för att köra in med bilen.

Klubbhuset

Klubbhuset kan hyras. Boka tid hos stugfogden. Glas, porslin, bestick och annan köksutrustning finns till ca 30 personer. Eventuellt krossat glas och porslin måste ersättas, liksom att det är självklart att stugan inklusive toaletterna skall städas efter festen.

 

Information

Anslagstavlorna finns vid alla tre grindarna. En tavla för mötesprotokoll finns på klubbhuset.

 

Byggkommitté

Föreningen har enbyggnadskommittésom du skall vända dig till när du planerar att göra några om- eller tillbyggnader på din stuga. Gör inte några exteriöra förändringar innan du fått byggnadskommitténs godkännande. Bygglovsansökningar ska skickas in till Helsingborgs kommun efter styrelsens godkännande.

 

Allmänt

Medlemsmöte har beslutat att motorgräsklippare inte får användas. Däremot är det tillåtet med eldrivna klippare.

Det är förbjudet att vattna gräsmattorna även under torra somrar. Överträdelse beivras enligt beslut på medlemsmöte.

 

Husdjur och djur

Husdjur (katt eller hund) får inte gå lösa på området utanför den egna tomten. Attduplockar upp efter djurets träck är självklart. Tänk på att folk kan vara allergiska mot djur.

Kaninplågan på området beror till stor del på att inte alla har tätt under stugorna. Gå en runda runt din stuga och kontrollera. Kanske just du har ovälkomna gäster under din stuga. Täta med nät eller annat material.

Lån av stuga

Det är totaltförbjudetatt hyra ut sin stuga. Om du lånar ut den till någon släkting eller vän är detDusom ansvarar för att reglerna efterföljs.

 

Underhåll och arbetsdagar

Enligt mötesbeslut skall staketen oljas vid behov.

För att räddningstjänsten fritt ska kunna köra i gångarna måste växtligheten hållas i linje med staketen.

Stugägaren rensar utanför sitt staket, man ansvarar för rensning av halva gången.

Stugägaren ansvarar för att hålla trädgården i välvårdat skick.

Fyra tillfällen av åtta genomför varje stugägare arbetsdag. För ej genomförda arbetsdagar debiteras stugägaren 375:-/tillfälle. Kommer man två från varje stuga får man sätta upp det som två gjorda arbetsdagar.

 

Grindar

Grindar öppnas via mobil. Till områdets grindlås får endast användas de nycklar som föreningen tillhandahåller. Absolut förbjudet att kopiera egna grindnycklar. Nycklar kan köpas av styrelsen.

Återvinning

Container för komposterbart trädgårdsavfall finns vid stora parkeringen och östra parkeringen. Att tänka på: Inga plastsäckar, stenar o.dyl. får kastas utan bara sådant som växer i trädgården. Träd och grenar skall klippas eller sågas till max 1 meter långa bitar. Större mängder får den enskilde kolonisten själv transportera till återvinningen. Återvinningskortet tillhör stugan och vid ägarbyte kontaktas NSR av medlem för ändring av kontaktuppgifter.

Föreningen har uppställt container förpapper, glas, matavfall, trädgårdsavfall samt hushållssopor.

Det är viktigt att vi sorterar materialet och slänger i rätt container.Gör vi inte detta betyder det ökade renhållningsavgifter för oss alla.OBS! Byggnadasavfall får absolut inte slängas i containern avsedd för hushållsavfall, utan kolonisten ordnar själv transport till återvinningen.

Det finns ingen plats för att kasta så kallat tekniskt skrot, t.ex.kyl, frys, spis, möbler samt gräsklippare m.m.Kolonisten får själv se till att det transporteras till återvinningen. Även gamla färgburkar, batterier, kemikalier och dylikt skall lämnas till miljöbodar eller direkt till återvinningen.

 

 

Vi har ställt samman detta dokument för att du skall veta hur det fungerar på vårt område.

Vi hoppas att vi tillsammans kommer att få många trevliga somrar.

Vår förening har ett vackert namn, Enighet, låt oss leva upp till det!

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen