Ordning & Reda på Gullvången Enighet

Ordning och reda på Gullvången Enighet
För din och allas trivsel
För att alla skall kunna trivas tillsammans och njuta av sommaren på vårt härliga
koloniområde finns vissa regler och förordningar som du bör känna till och rätta dig
efter.

Vatten
VIKTIGT! Medlemmars enskilda vattenventiler i gångarna, som är kopplade med
vattenledningen in till stugorna, måste vara stängda senast 15 mars.
Stugägaren markerar upp på staketet vilken ventil som tillhör stugan.
Exakt dag och tid när vattenöppningen sker meddelas på anslagstavlorna cirka 14 dagar före.

Varmvatten till duschar sätts på i samband med vattenöppningen och är på tills
stängningen i oktober. OBS! Spar på varmvattnet så att det räcker till alla.

En toalett vid grind 1 är öppen under vintern. OBS! Rökning är ej tillåten på någon
av områdets toaletter.
För allas trevnad: Gör rent efter dig på toaletten.

Tvättmaskinen i klubbhuset är till för alla medlemmar. Du får endast teckna dig för
ett pass åt gången, så att fler får möjlighet att tvätta.

Parkering och bilkörning
Det är ont om parkeringsplatser, tänk på att parkera så att flera bilar får plats.
Vid vallen mot stallet kan två bilar stå efter varandra, så de stugor som har en bil kan i
den mån det går stå på de andra platserna.
Endast stugägare får parkera vid grind 3, en bil per stuga, gäster hänvisas till grind 1.
Parkera snett mellan stolparna vid grind 3 så får fler bilar plats.
Parkering i gångarna är inte tillåten.
Det är ej tillåtet att parkera båttrailer under högsäsong.
Husvagn/husbil max 3 övernattningar samt max 3 stycken husvagn/husbil på
området samtidig under 1 juni t.o.m. 15 augusti

Bilkörning i gångarna är och har alltid varit ett problem på vårt område. Vår- och
höst/vinter när gångarna är våta och mjuka efter regn/tjällossning är det direkt
olämpligt att köra in i området. All gångbeläggning körs ner i marken och kvar har vi
leriga våta gångar. Det kostar oss mycket pengar att lägga på ny singel. Använd ditt
goda omdöme. Använd kärror vid stora parkeringen för transport istället för att köra
in med bilen.

Klubbhuset
Klubbhuset kan hyras. Boka tid hos stugfogden. Glas, porslin, bestick och annan
köksutrustning finns till ca 30 personer. Eventuellt krossat glas och porslin måste
ersättas, liksom att det är självklart att stugan inklusive toaletterna skall städas efter
festen.

Information
Anslagstavlorna finns vid alla tre grindarna. En tavla för mötesprotokoll finns på
klubbhuset.

Byggkommitté
Föreningen har en byggnadskommitté som du skall vända dig till när du planerar
att göra några om- eller tillbyggnader på din stuga. Gör inte några exteriöra
förändringar innan du fått byggnadskommitténs godkännande. Bygglovsansökningar
ska skickas in till Helsingborgs kommun efter styrelsens godkännande.

Allmänt
Medlemsmöte har beslutat att motorgräsklippare inte får användas. Däremot är det
tillåtet med eldrivna klippare.
Det är förbjudet att vattna gräsmattorna även under torra somrar. Överträdelse
beivras enligt beslut på medlemsmöte.

Husdjur och djur
Husdjur (katt eller hund) får inte gå lösa på området utanför den egna tomten. Att du
plockar upp efter djurets träck är självklart. Tänk på att folk kan vara allergiska mot
djur.
Kaninplågan på området beror till stor del på att inte alla har tätt under stugorna. Gå
en runda runt din stuga och kontrollera. Kanske just du har ovälkomna gäster under
din stuga. Täta med nät eller annat material.

Lån av stuga
Det är totalt förbjudet att hyra ut sin stuga. Om du lånar ut den till någon släkting
eller vän är det Du som ansvarar för att reglerna efterföljs.
Underhåll
Enligt mötesbeslut skall staketen oljas vid behov.
För att räddningstjänsten fritt ska kunna köra i gångarna måste växtligheten hållas i
linje med staketen.
Stugägaren rensar utanför sitt staket, man ansvarar för rensning av halva gången.
Stugägaren ansvarar för att hålla trädgården i välvårdat skick.

Grindar
Till områdets grindlås får endast användas de nycklar som föreningen
tillhandahåller. Absolut förbjudet att kopiera egna grindnycklar. Nycklar kan köpas
av styrelsen.

Återvinning
Container för komposterbart trädgårdsavfall finns vid stora parkeringen och östra
parkeringen. Att tänka på: Inga plastsäckar, stenar o.dyl. får kastas utan bara
sådant som växer i trädgården. Träd och grenar skall klippas eller sågas till max 1
meter långa bitar. Större mängder får den enskilde kolonisten själv transportera till
återvinningen. Återvinningskortet tillhör stugan och vid ägarbyte kontaktas NSR av
medlem för ändring av kontaktuppgifter.
Föreningen har uppställt container för papper, glas, matavfall, trädgårdsavfall
samt hushållssopor.
Det är viktigt att vi sorterar materialet och slänger i rätt container. Gör vi
inte detta betyder det ökade renhållningsavgifter för oss alla. OBS! Byggnadasavfall
får absolut inte slängas i containern avsedd för hushållsavfall, utan kolonisten ordnar
själv transport till återvinningen.
Det finns ingen plats för att kasta så kallat tekniskt skrot, t.ex. kyl, frys, spis,
möbler samt gräsklippare m.m. Kolonisten får själv se till att det transporteras
till återvinningen. Även gamla färgburkar, batterier, kemikalier och dylikt skall
lämnas till miljöbodar eller direkt till återvinningen.
Spara denna folder!
Vi har ställt samman den för att du skall veta hur det fungerar på vårt område.

Vi hoppas att vi tillsammans kommer att få många trevliga somrar.

Vår förening har ett vackert namn Enighet, låt oss leva upp till det!

Med vänlig hälsning
Styrelsen